Handbyggt av Tore Karlström


Hantverkaren bakom det gedigna snickeriet i Ålandskistan heter Tore Karlström. Han fick idén till att bygga en traditionell träkista som en motreaktion till alla syntetiska material som är vanliga i kistor idag.
”Traditionellt har vi på Åland använt rena träkistor, det var först efter att Finland blev ryskt som tygklädda kistor blev vanligare. Nu ser man allt oftare att kistor även stoppas och förses med lull-lull, som är vanligt i USA. Jag frågar mig hur lång tid det tar för alla dessa syntetiska material att förmultna. Att tillverka en kista här, med åländskt material torde vara det miljömässigt bästa man kan göra.”